O nás

MUDr. Iva Špaňárová

                                                     vedoucí lékař

 • MUDr. Špaňárová promovala v roce 1994 na 1. lékařské fakultě UK a v letech 1997-2000 vykonávala praxi na dermatovenerologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice Praha.
 • Po atestaci v roce 2000 pracovala v ordinacích MUDr. Petrovské a MUDr. Cabalové.
 • V letech 2008-2010 pracovala na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
 • V roce 2011 založila firmu SANODERM Praha s.r.o. a od té doby provozuje vlastní soukromou ordinaci (www.sanoderm.cz) na Poliklinice Budějovická.
 • Od roku 2020 rozšířila firmu o ordinaci na estetické zákroky MUDr. Iva Špaňárová - Estetická dermatologie (www.spanarova.cz), taktéž na Poliklinice Budějovická. 
 • Absolvuje odborné vzdělávací akce v rámci celoživotního vzdělávaní.

MUDr. Jitka Kapounová

                                               první zastupující lékař

 • V roce 2010 promovala na 2. lékařské fakultě v Praze v oboru všeobecné lékařství a v témže roce nastoupila do nemocnice Mladá Boleslav do pozice sekundární lékař.
 • V roce 2011 -2012 vykonávala praxi na dermatologickém oddělení v Mladé Boleslavi.
 • V roce 2014 nastoupila do soukromé ambulance dermatovenerologie SANODERM Praha s.r.o.
 • Účastní se kongresů a odborných vzdělávacích akcí v oboru dermatovenerologie.

MUDr. Tamara Baňková

                                        druhý zastupující lékař

 • V roce 2020 promovala na 3. lékařské fakultě v Praze v oboru všeobecné lékařství. Během studia se účastníla pravidelných dermatovenerologických stáží.

 • V roce 2018 - 2019 pracovala na výzkumné studii na téma Atopická dermatitida pod vedením prof. Arenbergera.

 • V roce 2021 pracovala na Klinice infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka na pozici sekundárního lékaře

 • V roce 2021 nastoupila do soukromé ambulance dermatovenerologie SANODERM Praha s.r.o.

 • Účastní se kongresů a odborných vzdělávacích akcí v oboru dermatovenerologie.

Naděžda Váchová

                                             zdravotní sestra  - specialistka

                                                  Manager ordinace

                                                    BOZP pracovník
 • V roce 1991 ukončila studium v oboru všeobecná zdravotní sestra v Táboře.
 • V témže roce nastoupila na jednotku intenzivní péče ve FNKV Královské Vinohrady v Praze , kde pracovala 5let.
 • V roce 1995 úspěšně absolvovala postgraduální studium ARIP v Brně ( specializace na anestezii, resuscitaci a intenzivní péči ) a nastoupila na ARO v Nemocici na Homolce v Praze.
 • Od roku 2008 pracovala v ambulanci dětské neurologie ve společnosti Medicon v Praze.
 • V roce 2011 dostala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu .
 • Od roku 2012 pracuje v soukromé kožní ordinaci SANODERM Praha s.r.o.
 • Účastní se řady kongresů, přednášek a školení v oboru dermatologie a estetické mediciny.
 • Absolvuje odborné vzdělávací akce v rámci celoživotního vzdělávaní.

            

                                 ;